Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (35.570 XV)

-
Toezegging Regeling vervroegde uittreding (RVU)

Brief van de minister van SZW over de vertraging van de publicatie van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU); Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie stelt de voorliggende concepttoezegging aan het lid Kox (SP) vast over het ontvangen van een afschrift van brief aan de Tweede Kamer over de consequentie van de vertraging van de behandeling van wetsvoorstel 35555 voor de regelingen voor vervroegde uittreding (RVU's) en de subsidieregeling voor eerder uittreden.

De commissie besluit deze toezegging als voldaan aan te merken met de ontvangst van brief 35.555, E.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren