Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Voortgangsbrief kwartiermaker Transgenderzorg

Brief van de minister voor MZS van 18 december 2020 (31016 / 34650, G)

De commissie besluit deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen zodra de reactie op de vragen van 27 november 2020 zijn ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer