Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)

- 34430, W

Brief over de herziening van de Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren; Staatscommissie Parlementair Stelsel

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2020 inzake herziening Aanwijzingen voor externe contacten van rijksambtenaren (34430, W) besluit de commissie op 2 februari 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman