Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- 35300 VI, BD

Brief van de vice-president van de Raad van State met de voorlichting over de motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit de Raad van State uit te nodigen voor een gesprek naar aanleiding van de brief van 17 december 2020.

De leden kunnen uiterlijk 2 februari 2021 onderwerpen en vragen aan de griffie doorgeven ter voorbereiding van het gesprek. Zij kunnen hierbij verwijzen naar de terugkoppelingen van de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met in jurisprudentie geconstateerde onvolkomenheden in de wetgeving.
Na het aanstaande krokusreces zal de opzet van het gesprek in de commissie worden besproken.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk