Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (35.463)

-
35463

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer