Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529)

-
Uitvoeringspraktijk wetgeving

De commissie overweegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om advies te vragen. De voorzitter van de commissie zal de RVS hierover benaderen, met de vraag of een vraagstelling geformuleerd kan worden die tegemoet komt aan de wensen van de commissie.
De commissie neemt de brief van 14 december 2020 (27529, N) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer