Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 januari 2021
1. Beleidsdebat Koninkrijksrelaties op 2 februari 2021

De commissie heroverweegt het geplande beleidsdebat Koninkrijksrelaties van 2 februari 2021, gelet op de demissionaire status van het kabinet. Zij is van oordeel dat het debat in beperktere vorm doorgang kan vinden, waarbij de woordvoerders in overweging wordt gegeven te focussen op de actualiteit en zich te verbinden aan een spreektijd van 10 minuten of minder in eerste termijn. T.z.t. wenst zij met een nieuwe bewindspersoon te debatteren over de beleidsvoornemens van een nieuw kabinet met betrekking tot Koninkrijksrelaties.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman