Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (31.585)

-
31.585, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019; Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

De commissie besluit de brief van 15 december 2020 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019 (31.585, G) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman