Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Mogelijkheden constitutionele toetsing (34.430) (T02839)

- Toezegging T02839

Toezegging Mogelijkheden constitutionele toetsing (34.430)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2021 inzake deze toezegging (34430, X) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02839 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman