Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 januari 2021
1. 35429

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

2. 32 317, LU

verslag van een schriftelijk overleg over adequate financiering van het EOM

De commissies besluiten de brief (32317, LU) voor kennisgeving aan te nemen.

3. COM(2020)796 en COM(2020)791

Voorstel voor een verordening tot wijziging mandaat Europol en voorstel voor wijziging verordening Schengen informatiesysteem (SIS) voor Europol

De commissies besluiten COM(2020)796 en COM(2020)791 in behandeling te nemen en op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4. COM(2020)823

Proposal for a Directive on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148

De commissies besluiten COM(2020)823 opnieuw voor behandeling te agenderen na ontvangst van het BNC-fiche.

5. 32 317, LR

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming inzake Verslag van de informele JBZ-raad van 2 december 2020; JBZ-Raad

De commissies besluiten verslag van de JBZ-Raad van 2 december 2020 (32317, LR) voor kennisgeving aan te nemen.

6. 32 317, LS

Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake Verslag van de informele JBZ-Raad van 14 december 2020; JBZ-Raad

De commissies besluiten het verslag van de JBZ-Raad van 14 december 2020 (32317, LS) voor kennisgeving aan te nemen.

7. 32 317, LT

Brief inzake antwoord van de Europese Commissie inzake nadere vervolgvragen over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie (COM(2017)354); JBZ-Raad

De commissies besluiten het antwoord van de Europese Commissie (32.317, LT) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren