Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen kabinetsappreciatie van het Algemene Rekenkamer-advies inzake steun aan grote ondernemingen (35.451) (T02974)

- Toezegging T02974 - Toesturen kabinetsappreciatie van het AR-advies 'Steun aan grote ondernemingen - leren van het verleden'

Brief van de minister van EZK van 18 november 2020 (35420, U)

De commissies besluiten de brief van 18 november 2020 (35 420, U) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren