Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2020 (35.302)

-
35 026 / 35 302, U

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretarissen van Financiën over een doenvermogentoets bij fiscale wetsvoorstellen; Belastingplan 2019

De commissie besluit de brief van 17 november 2020 (35 026/35 302, U) voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit de uitvoeringsstatus van de Motie-Sent (PvdA) c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten Belastingplan aan te merken als uitgevoerd, mede gelet op het feit dat er een recente motie Crone (35572, N) over dit onderwerp is aanvaard.

De commissie besluit toezegging T02586 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren