Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)

-
Rondvraag

Op verzoek van de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) besluit de commissie de beantwoording van de brief van 2 december 2020 inzake Reactie Europese Commissie op standpunt Tozo-uitkering te rappeleren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren