Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 januari 2021
1.
35439

Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker). De fracties van GroenLinks en PvdA sluiten tevens bij elkaars vragen aan.

2.
34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 26 januari 2021. Op deze datum zal tevens de inventarisatie van een datum voor een plenair debat plaatsvinden. Inbreng voor het verslag is reeds geleverd door de fractie van de PVV (Bezaan).

3.
32735, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa naar aanleiding van de rapportage 2019 – Internationale Mensenrechtenprocedures; Mensenrechten in het buitenlands beleid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Rondvraag

De staf deelt de commissie mee dat ambtelijk contact is geweest met de Raad van State inzake het voornemen van de commissie om voorlichting te vragen betreffende het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447). Dit onderwerp wordt op 26 januari 2021 geagendeerd voor nadere bespreking.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk