Eerste Kamer schrapt debat vanwege avondklokDe Eerste Kamer heeft een voor dinsdag 26 januari a.s. gepland debat geschrapt. Er wordt niet in de avond vergaderd vanwege de avondklok en het digitale werken wordt verder doorgevoerd. Dat heeft Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn zaterdagavond besloten na een ingelaste digitale vergadering met de fractievoorzitters in het College van Senioren. Hiermee neemt de Eerste Kamer in het kader van het coronavirus een aantal aanvullende, preventieve maatregelen om de aanwezigheid in Den Haag en het aantal reisbewegingen van senatoren en kamermedewerkers te beperken.

De Eerste Kamer vergadert in verband met de coronamaatregelen tijdelijk in de Ridderzaal
Grotere versie foto

Aanvankelijk zou de Eerste Kamer dinsdag in de plenaire vergadering debatteren met minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over een wijziging van de Mediawet. Dit debat wordt nu verplaatst naar een latere datum. Het debat met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het wetsvoorstel met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd gaat wel door. Besluitvorming over het wetsvoorstel zal diezelfde dag nog plaatsvinden.

De fractievoorzitters houden hun wekelijkse vergadering voorlopig digitaal. Commissievergaderingen zullen nog meer dan nu het geval is digitaal plaatsvinden.

Avondvergaderingen worden als gevolg van het instellen van een avondklok zo veel mogelijk vermeden, tenzij dat echt nodig is, bijvoorbeeld in verband met spoedwetgeving met betrekking tot het coronavirus of omdat anderszins spoed onontkoombaar is. Daarbij speelt een rol dat de Eerste Kamer slechts één dag per week vergadert en dat het houden van een lange vergadering op één dag te prefereren is boven kortere vergaderingen verspreid over meerdere dagen.

De Eerste Kamer nam eerder al maatregelen om onnodige reisbewegingen en de aanwezigheid van teveel senatoren en medewerkers te voorkomen. Zo hanteert de Eerste Kamer sinds oktober 2020 een digitaal quorum: Kamerleden kunnen vanuit huis de aanwezigheidslijst digitaal tekenen. Die regeling is op 1 januari jl. verlengd.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De Eerste Kamer vergadert in verband met de coronamaatregelen tijdelijk in de Ridderzaal
Afbeelding 1 - De Eerste Kamer vergadert in verband met de coronamaatregelen tijdelijk in de Ridderzaal