Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 januari 2021
1.
34605

Initiatiefvoorstel-Bergkamp en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en SGP (Van Dijk).

2.
34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en PVV (Bezaan). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, besluit de commissie het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling (na het krokusreces).

3.
35447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissie streeft ernaar op 2 februari 2021 een conceptvoorlichtingsverzoek voor de Raad van State en een conceptadviesverzoek voor de Autoriteit Persoonsgegevens te bespreken.

4.
T02559

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de maatregelen voor de regeling weigerende observandi in de Wet forensische zorg; Wet forensische zorg; Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk