Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 26 januari 2021
1.
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen (betrokken commissies: J&V + VWS + BiZa/AZ + EZK/LNV + OCW)

Brief van de minister van VWS van 22 januari 2021 (35526, AA)

De commissies besluiten de brief van 22 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale groepsgrootte bij uitvaarten (betrokken commissies: J&V + VWS + BiZa/AZ + EZK/LNV)

Brief van de minister van VWS van 22 januari 2021 (35526, Z)

De commissies besluiten de brief van 22 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Toezeggingen plenair debat Verduidelijking tijdelijke grondslag regels toegang en gebruik voorzieningen personenvervoer (35695) (betrokken commissies: J&V + VWS + BiZa/AZ + IWO)

De commissies besluiten de concepttoezeggingen op voorgestelde wijze te registreren.

4.
Mededelingen en informatie

De commissies J&V, VWS en BiZa/AZ besluiten de betreffende bewindspersonen schriftelijk te verzoeken om de Eerste Kamer op gelijke voet met de Tweede Kamer te informeren over ministeriƫle regelingen in het kader van de bestrijding van covid-19.

5.
Rondvraag

De voorzitter constateert dat er nog geen antwoord is ontvangen op de brief van 19 januari 2021 met een nadere reactie inzake de status van de motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526, L).

De commissies vragen de griffie om de status van de toezeggingen uit het debat van 26 oktober 2020 over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526) te inventariseren en bij de betreffende bewindspersonen na te gaan wat de stand van zaken is.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk