Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 januari 2021
1.
Mondeling overleg ontwikkelingen jeugdzorg

Op basis van de door de commissie geïnventariseerde onderwerpen zal een uitnodigingsbrief voor de betrokken bewindspersonen worden opgesteld. Het mondeling overleg vindt plaats op 2 februari 2021, van 16.00 tot 17.30 uur.

2.
Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen en op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

3.
Stand van zaken geboortezorg 2020

Brief van de minister voor MZS van 11 december 2020 (32279, A)

De commissie besluit de brief op een punt aan te passen en aldus vast te stellen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer