Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting (35.576)

-
35576, H

De commissie besluit de brief van 14 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren