Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken, Kuik, Van Wijngaarden, Bikker en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35.079)

-
35366

Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 9 februari 2021. Gelet op de recente ontvangst van de antwoorden van de regering m.b.t. het initiatiefvoorstel wet bestuurlijke aanpak ondermijnende organisaties (35079, D), kan ook wetsvoorstel 35079 daarbij betrokken worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren