Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Brieven van de minister voor MZS van 29 januari 2021 (Verslag nader schriftelijk overleg 31016 / 34640, H) en 18 december 2020 (31016/34640, G).

De commissie neemt de brieven voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer