Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk (35.712)

- 35712, A

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake verlenging voedselhulp Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk

De commissie besluit de brief over verlenging voedselhulp aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35712, A) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman