Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer informeren over de voortgang, de behaalde resultaten en de tweede uitvoeringsagenda 2021 inzake landspakketten Aruba en Curaçao (35.570 IV) (T03072)

- T03072

Toezegging De Kamer informeren over de voortgang, de behaalde resultaten en de tweede uitvoeringsagenda 2021 inzake landspakketten Aruba en Curaçao (35.570 IV)

De commissie besluit de brief van 2 februari 2021 van de staatssecretaris van BZK houdende de eerste voortgangsagenda landspakketten Aruba en Curaçao voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03072 als openstaand te beschouwen met deadline 1 mei 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman