Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 februari 2021
1.
35293

Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Bezaan) en SGP (Van Dijk).

2.
35461

Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan).

3.
Rondvraag

Het lid Dessing (FVD) vraagt wanneer de verlenging van rijbewijzen en medische keuringen in relatie tot de stand van zaken bij het CBR wordt geagendeerd. De staf geeft aan dat dit onderwerp op 23 februari 2021 of kort daarna op de agenda staat.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra