Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoren en evalueren rechtspraak en rechtsbescherming (34.986) (T02864)

- Nulmeting rechtspraak - Toezeggingen T02442, T02854 en T02864

Verslag van een nader schriftelijk overleg over de nulmeting inzake de rechtspraak in het kader van de Omgevingswet

De commissies besluiten de brief van de minister van BZK van 3 februari 2021 (33118/34986, BS) voor kennisgeving aan te nemen. De toezeggingen T02442, T02854 en T02864 behouden de status 'openstaand'.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra