Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

-
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie besluit op 9 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Daarnaast stelt de commissie de Voorzitter voor om het plenaire debat over het wetsvoorstel, wegens de volle plenaire agenda op 23 februari 2021, uit te stellen naar eind maart of later.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren