Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35.300 VI, U)

- 35.300 VI EK, U

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie gaat graag in op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om naar aanleiding van de motie-Veldhoen een presentatie te ontvangen over de financiering van de rechtspraak.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren