Eerste vergadering 12 Plus IPU onder Nederlands voorzitterschapOp 15 februari 2021 vond de eerste vergadering onder Nederlands voorzitterschap plaats van de 12 Plus Groep van de IPU. Namens de Nederlandse Groep bij de Interparlementaire Unie (IPU) - met leden uit Eerste en Tweede Kamer - treedt Eerste Kamerlid Arda Gerkens (SP) op als voorzitter van de groep . In de Tweede Kamer was een zaal ingericht met een videoplatform voor de internationale deelnemers waarbij werd getolkt in het Frans en Engels.

Informeel overleg

Arda Gerkens: "Dit was een extra, informeel overleg van het adviescomité van de 12 Plus. Nu in tijden van online vergaderen is dit makkelijk in te plannen. In mei ontmoeten we elkaar pas weer officieel, dus is het goed om de leden tussendoor even te spreken en bij te praten over de ontwikkelingen binnen de IPU."

Zaken die langskwamen betroffen de aanstaande IPU Assemblee-vergaderingen (virtueel in mei en waarschijnlijk in hybride vorm in Rwanda in het najaar), het IPU-lidmaatschap van Venezuela en het opzetten van 12 Plus-werkgroepen op actuele thema's. Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA), lid van het adviescomité, steunt van harte het idee van een Britse collega om in kleiner verband door te spreken over de VN-Klimaatconferentie COP26 in Glasgow.

Achtergrond

De 12 Plus groep is een geopolitieke groep binnen de Interparlementaire Unie, bestaande uit 47 Westerse landen. In november jl. heeft Nederland het voorzitterschap en het secretariaat overgenomen van Portugal. Dit is een positie van twee jaar. Het secretariaat wordt gevoerd door de Griffie Interparlementaire Betrekkingen van de Staten-Generaal.

De IPU is een wereldwijde organisatie waarvan 179 parlementen lid van zijn. De IPU zet zich in om parlementen en parlementariërs te versterken om vrede, democratie en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Meer informatie

Lees hier meer over de 12 Plus en de IPU.


Deel dit item: