Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (35.642)

- 35642

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer