Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

- E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende voorstellen als prioritair voor te dragen: Biomedisch onderzoek en biomedische ontwikkeling in Europa (31); Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (32); Rechten van kinderen (38) en EU-strategie voor personen met een handicap (44).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer