Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (31.585)

-
31585, H

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake terugblik Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie; Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman