Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)

-
35542, I

Toezegging De Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering (35.542); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Europese dimensie van de Tozo-uitkering in het kader van de vrijheid van vestiging; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

De commissie besluit op 2 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag nader schriftelijk overleg (35542, I). De commissie besluit voorts om toezegging T03011 als openstaand te blijven beschouwen.

-
35.542

De commissie besluit:
- toezegging T03064 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021;
- toezegging T03065 als openstaand te blijven beschouwen;
- toezegging T03066 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de beantwoording van de commissiebrede vragen van 27 januari jl.;
- toezegging T03067 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van een te verwachten tweede monitoringsbrief en de deadline te verschuiven naar 1 mei 2021; en,
- toezegging T03068 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl