Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 februari 2021
1.
35528

Wet uitbreiding taakstrafverbod

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 30 maart 2021 te houden.

2.
35535

Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
35686

Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

4.
35689

Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

5.
35355

In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker).

6.
35349

Wet uitbreiding slachtofferrechten

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum.

7.
34775 VI / 34359, AY

Op verzoek van het lid Bikker (ChristenUnie) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en op 2 maart 2021 opnieuw te agenderen.

8.
T02759

Toezegging In het onderzoek naar een breder draagvlak van het huidige alimentatiestelsel ingaan op de positie van samenwonenden (34.231)

Op verzoek van het lid Recourt (PvdA) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en op 2 maart 2021 opnieuw te agenderen.

9.
E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie.

Uit Annex I:
6. Datapakket
35. Follow-up van de EU-veiligheidsstrategie
44. EU-strategie voor personen met een handicap

10.
Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter brengt in herinnering dat de deskundigenbijeenkomst over het initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35 296) plaatsvindt op 9 maart 2021 (qua tijdvak af te stemmen op de plenaire debatten van die dag).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren