Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)

-
35349

Wet uitbreiding slachtofferrechten

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren