Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven (35.686)

- 35686

Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren