Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (35.689)

- 35689

Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren