Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

- E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie besluit de initiatieven ‘Schengenpakket’, ‘Vervolginitiatieven in het kader van het nieuwe migratie- en asielpact’, ‘Herziening van Richtlijn 2003/109/EG betreffende langdurig ingezetenen’ en ‘Herziening van Richtlijn 2011/98/EU betreffende de gecombineerde vergunning’ als prioritair voor te dragen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren