Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken, Kuik, Van Wijngaarden, Bikker en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35.079)

-
35079 en 35366

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

De commissie brengt eindverslag uit voor de wetsvoorstellen 35079 en 35366 en stelt voor om beide wetsvoorstellen gezamenlijk plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren