Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35.597)

-
Mededelingen en informatie

- Op verzoek van het lid Veldhoen (GroenLinks) besluit de commissie het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35597) - dat heden op de termijnbrief staat - voor procedure te agenderen op 9 maart 2021. Daarnaast attendeert zij de commissie op een ingekomen brief inzake dit wetsvoorstel.

- De griffie deelt mee, naar aanleiding van een vraag van de commissievoorzitter, dat de verwachting is dat de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefnemers en de beantwoordingsbrief van de regering inzake het Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34091) uiterlijk 5 maart 2021 de Kamer toegezonden zullen worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren