Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

- E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende voorstellen als prioritair aan te merken uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2021:

- Voorstel 28 (Onderzoek, innovatie, onderwijs en jeugd)
- Voorstel 31 (Biomedisch onderzoek en biomedische ontwikkeling in Europa)

Inzake voorstel 31 spreekt de commissie de wens uit om het voorstel niet gezamenlijk met de commissie VWS te behandelen, maar het voorstel bij één van beide commissies te beleggen. De commissievoorzitter zal hiertoe in overleg treden met de commissievoorzitter VWS.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra