35.600, P

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over passende seniorenhuisvestingIn deze motie wordt de regering verzocht om bij het hernieuwd inzetten van de grond van opgekochte boerenbedrijven samen met gemeenten en provincies het belang en kansen van regionale initiatieven ten behoeve van passende seniorenhuisvesting op deze locaties te bezien en initiatiefnemers nadrukkelijk te betrekken.Kerngegevens

nummer 35.600, P
ingediend 2 maart 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 9 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd