Deskundigenbijeenkomst Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod 9 maart 2021De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) houdt dinsdag 9 maart 2021 een deskundigenbijeenkomst over het Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod.

Plenaire zaal Eerste Kamer
Grotere versie foto

Tijdens de deskundigenbijeenkomst geven deskundigen een inleiding, waarna ruimte is voor gedachtewisseling met de leden van de commissie. Juridische, maatschappelijke en uitvoerbaarheidsaspecten zullen daarbij worden belicht, alsmede de perspectieven van belangengroepen.

De deskundigenbijeenkomst wordt voorgezeten door senator Margreet de Boer, voorzitter van de vaste Kamercommissie J&V.

De bijeenkomst wordt live gestreamd via de website van de Eerste Kamer.

Programma 9 maart

09.30 - 10.00 uur korte inleidingen van de genodigde sprekers

  • Carla van Aert, Openbaar Ministerie (OM)
  • Michiel de Ridder, Raad voor de rechtspraak (RvdR)
  • Annemiek Noordermeer, Vastgoed Belang
  • Jeroen van der Poel, Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN)
  • Marq Wijngaarden, Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers

10.00 - 11.00 uur vraag- en antwoordronde voor de leden

Over het wetsvoorstel

Dit initiatiefvoorstel van de leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) wijzigt in het Wetboek van Strafvordering de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen en/of voorwerpen die daar worden aangetroffen. Hiermee willen de initiatiefnemers de periode tussen aankondiging van ontruiming en de daadwerkelijke ontruiming verkorten.

Op grond van door het Openbaar Ministerie (OM) gehanteerde beleidsregels worden overtreders van het kraakverbod op dit moment in de gelegenheid gesteld om, na aankondiging van de ontruiming, een kort geding aanhangig te maken. De uitkomst hiervan moet worden afgewacht zodat tot die tijd geen ontruiming kan plaatsvinden.

De initiatiefnemers stellen nu een wettelijke procedure voor waarbij de rechter-commissaris de bevoegdheid krijgt om binnen 72 uur een machtiging te verlenen aan de officier van justitie. Deze kan vervolgens opsporingsambtenaren bevelen om te ontruimen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Plenaire zaal Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Plenaire zaal Eerste Kamer