Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Beleidsreactie op WRR-rapport Voorbereiding op digitale ontwrichting (35.300 VI) (T03029)

- T03029

Toezegging Beleidsreactie op WRR-rapport Voorbereiding op digitale ontwrichting (35.300 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 16 maart 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren