35.600, U

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad AirportIn deze motie wordt de regering verzocht de behandeling van de aanvraag op te schorten totdat een nieuw kabinet daarover een besluit zal nemen, en haar invloed als meerderheidsaandeelhouder in Royal Schiphol Groep aan te wenden om daartoe medewerking van N.V. Lelystad Airport te verkrijgen.Kerngegevens

nummer 35.600, U
ingediend 9 maart 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD, GroenLinks, SP, PvdA, en PvdD stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
S.M. Kluit (GroenLinks)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)