Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Mogelijkheden constitutionele toetsing (34.430) (T02839)

- T02839

Toezegging Mogelijkheden constitutionele toetsing (34.430)

De commissie bespreekt de brief van 1 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (EK 34.430, Y) en het daarbij aangeboden verslag van een nader rechtsvergelijkend onderzoek naar constitutionele toetsing in de Nederland omringende landen. De commissie besluit op dit moment niet nader in overleg te treden en toezegging T02839 hiermee als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman