Dinsdag 23 maart 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
COM(2021)50 - Groenboek over de vergrijzing: Bevorderen van intergenerationele solidariteit en verantwoordelijkheid

Brief van 12 maart 2021 met de kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen