Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 maart 2021
1.
32043

Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg in het kader van het mondeling overleg toekomst pensioenstelsel is geleverd door het lid van de OSF-fractie (Raven). De conceptbrief zal per e-mail circuleren in de commissie.

De commissie besluit tot een nader mondeling overleg met de minister van SZW over de voortgang in dit dossier, zo mogelijk in te plannen medio juni 2021.

2.
35420, AH / T03066

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hardheidsbeleid met betrekking tot de terugvordering van NOW-subsidie; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit op 23 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg n.a.v. de brief (35420 AH) en toezegging T03066 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de verdere correspondentie.

3.
35570 XV, G

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van zaken van de armoede- en schuldenaanpak; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

De commissie besluit op 30 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief stand van zaken armoede- en schuldenaanpak (35570 XV, G).

4.
35420, AI

Brief van de bewindspersonen van EZK, van Financi├źn en van SZW over aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit de brief over aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket (35420, AI) voor kennisgeving aan te nemen en de categorie van toezegging T03064 te wijzigen naar legisprudentie.

5.
20501-31, AG en AH

Brief van de minister van SZW inzake verslag videovergadering Raad WSBVC van 22 februari 2021; Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda informele raad WSBVC van 15 maart 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit het verslag (22 februari; 20501-31, AH) en de geannoteerde agenda (15 maart; 20501-31, AG) voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) wordt de kabinetsappreciatie d.d. 12 maart jl. inzake het EU-groenboek vergrijzing geagendeerd voor de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Candac├ę van der Bijl