Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (35.570 XV)

-
35570 XV, G

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van zaken van de armoede- en schuldenaanpak; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

De commissie besluit op 30 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief stand van zaken armoede- en schuldenaanpak (35570 XV, G).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl