Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Beleidsreactie op WRR-rapport Voorbereiding op digitale ontwrichting (35.300 VI) (T03029)

- T03029

Toezegging Beleidsreactie op WRR-rapport Voorbereiding op digitale ontwrichting (35.300 VI)

De commissie neemt kennis van de brief (35 300 VI, BH) en besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren