35.518, E

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de uitzonderingspositie van AOW-ers met betrekking tot de inkomensafhankelijke huurverhogingIn deze motie wordt de regering verzocht de geschrapte uitzondering inkomensafhankelijke huurverhoging weer in te voeren voor AOW-ers.Kerngegevens

nummer 35.518, E
ingediend 16 maart 2021
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 23 maart 2021 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 1 februari 2022
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
dossier(s) Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)